[CAT] SqEK BCN – del 21 al 23 de Maig 2015

Trobada Sqek

Taller internacional sobre “OCUPACIÓ DE VIVENDES, CENTRES SOCIALS I LLOCS DE TREBALL: UN TALLER SOBRE LES ALTERNATIVES AUTOGESTIONADES”

Barcelona, IGOP, Universitat Autònoma de Barcelona, del 21 al 23 de Maig 2015

Aquesta trobada reunirà, per primer cop fins a on sabem, les experiències d’ocupació de tres àmbits diferents: la casa, el centre social, el lloc de treball.

Entenem l’ocupació com un moviment ampli i dinàmic, del qual neixen iniciatives que presenten diferències en relació als moviments contra-culturals i polítics europeus de les últimes dècades. En resposta a l’actual crisi que atravessa Europa, s’ha anat constituint un moviment massiu entorn a l’ocupació de vivendes, format per primer cop per famílies de classe mitja. Veiem apareixer ocupacions de fàbriques, fetes pels ex-obrers, a l’hora que es multipliquen les ocupacions de terres. Aquestes conferència, que es centra en casos d’Europa i d’Amèrica del Nord, inclourà també casos de països d’altres llocs del món a on existeixen formes simil.lars d’ocupació.

L’ocupació d’espais per aconseguir cobrir necessitats humanes és més que una tàctica de protesta. Quan s’aplica a la vivenda, als centres socials i als llocs de treball, genera també iniciatives autogestionades i autònomes, xarxes cooperatives, tot i generant suport a d’altres lluites. A més de ser una solució pràctica a una desigual distribució de la propietat, l’ocupació dona peu a alternatives concretes al capitalisme i, d’aquesta manera, dona continuitat a la tradició dels moviments anticapitalistes autònoms, que sempre han buscat superar a la crítica.

Els estudis acadèmics relacionats amb l’ocupació són un camp d’estudi emergent. Allò que busquem debatre durant aquestes jornades és la relació entre l’ocupació i les pràctiques autogestionàries autònomes, com també l’ocupació com a resposta al capitalisme i a la crisi. L’anàlisi comparatiu entre diferents ciutats ha sigut desenvolupat durant els darrers anys en el sí del SqEK (Squatting Europe Kollective). El SqEK és una xarxa d’investigació d’activistes interdisciplinars amb llur propia agenda de recerca (research agenda) i està constituit per més de 100 membres d’Europa Occidental i Amèrica del Nord. Aquest col.lectiu s’organitza i comparteix informació mitjançant una llista de correu i es reuneix una vegada o dos a l’any. El SqEK ja s’ha reunit nou cops: Madrid, 2009; Milan, 2009; Londres, 2010; Berlín, 2011; Copenhagen, 2011; Amsterdam, 2011; New York, 2012; Paris, 2013. L’any passat el grup es va reunir a Roma, durant el mes de maig.

Les trobades del SqEK són l’ocasió que els membres del col.lectiu tenen de coneixer activistes, reunir coneixement i compartir informació sobre les experiències de diferents moviments europeus i estadounidencs. Així doncs, les trobades donen lloc a l’intercanvi, i els anfitrions locals també també tenen l’oportunitat de saber-ne més sobre diferents experiències d’ocupacions arreu d’Europa.

L’objectiu d’aquest taller és d’establir xarxes de cooperació internacional més àmplies entorn a l’ocupació i l’autogestió. Aquest encontre és una oportunitat per a convidar a investigadors i activistes que parlen d’experiències que no estan contemplats en la feina que el SqEK ha anat fent, però que comparteixen una certa afinitat.

Més enllà de considerar l’ocupació com una eina d’alta conflictivitat i potencial de canalització de protestes i resistències a les elits, les jornades serviran també per treballar col.lectivament la qüestió de l’autogestió. Així doncs, ens interessa reflexionar sobre com organitzar els llocs ocupats més enllà de llur ocupació, per a construir d’altres formes de viure, xarxes cooperatives i política radical. La crisi financera ha generat un aument de l’ocupació sota diverses formes en la major part dels núclis urbans afectats, especialment en el Sur d’Europa. El taller crearà l’oportunitat de reunir investigadors, activistes, i tot el públic interessat per a discutir els últims esdeveniments entorn a l’ocupació i l’autogestió a diferents llocs.

És a Barcelona que la PAH (Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca) va nèixer fa sis anys (2009), un moviment cada cop més actiu.

Tot i que l’ocupació ha estat utilitzada en la major part dels països europeus durant les últimes quatre dècades, l’actual crisi n’ha aumentat la legitimitat. L’ocupació és quelcom legítim per a gent que no havia aderit a cap moviment d’aquesta mena en el passat. Les mobilitzacions de la PAH, per exemple, han rebut el suport d’activistes relacionats amb l’ocupació de centres socials i també el del moviment 15M, una protesta popular en contra de la corrupció, el paro i les polítiques neoliberals.

Buscarem posar en contacte als activistes que defensen el dret a l’habitatge amb les iniciatives d’autogestió d’empreses, un fenòmen relativament recent a Europa però que s’assembla a les experiències viscudes a Amèrica del Sur a partir del 2002. També buscarem posar en contacte a les persones que han donat vida a aquests nous projectes amb els i les activistes amb més experiència, com ara gent del moviment entorn als centre socials autònoms i als projectes d’habitatge contra culturals.

Tot i que existeixen diferències innegables entre l’ocupació d’habitatges, de llocs de treball i de centre socials contra-culturals, aquestes iniciatives semblen compartir algunes pràctiques autogestionàries i el desig de constituir alternatives al capitalisme. En aquest sentit, trobem que les decisions i els processos de producció, les visions estratègiques, les campanyes socials i les accions polítiques dels i de les activistes per l’habitatge i activistes per l’autogestió dels llocs de treball tenen molt en comú amb les praxis dels moviments autònoms.

Així mateix, el taller reunirà a diferents generacions d’activistes i investigadors-activistes i intentarà generar un diàleg entre diferents lluites que s’estan duent a terme a diversos indrets. Aquesta també serà l’ocasió de debatre i de superar les divisions que existeixen entre, per exemple, els centre socials ocupats i els centres socials que, tot i haver estat legalitzats, segueixen sent autogestionats. Un altre dimensió de la trobada serà la reflexió entorn a l’establiment i la continuitat, en els casos en que l’ocupació és exitosa i condueix a un projecte autogestionat viable. Tot i que s’estan formant i consolidant vincles entre activistes del moviment per la vivenda i activistes dels moviments autònoms, la major part de les fàbriques autogestionades segueixen aïllades de les altres lluites. La trobada vol paliar aquesta situació d’aïllament i contribuir a formar xarxes de solidaritat entre aquestes tres formes d’ocupació.

Seran benvingudes les propostes relacionades amb la integració de diferents investigacions, teories i pràctiques a través de debats sobre les processos de decisió, la organització de la producció, el desenvolupament d’estratègies, la formulació i la realització de campanyes, entre d’altres.

Fem una crida a les persones que estiguin interessades per els següents temes d’investigació:

Lloguers socials, vivenda pública, apropiació de propietats: quins futur per a les vivendes ocupades?

Quines són les estratègies polítiques i legals que les fàbriques ocupades han anat adoptant?

Quins haurien de ser els principis d’una campanya que busquès defensar els centres socials autònoms i autogestionats en tant que bens comuns?

Quins punts en comú hi ha entre aquestes tres línies d’ocupacions? Com fer per articular aquestes lluites urbanes?

https://sqekbcn.squat.net/catala-presentacio/

Tagged on: ,