[CAT] [CAST] [EN] Can Vies – 89.760 GRÀCIES! // ¡89.760 GRACIAS! // 89,760 THANKS!

89.760 GRÀCIES! // ¡89.760 GRACIAS! // 89,760 THANKS!

[CAT] [CAST a continuación] [English below]

Malgrat l’objectiu que ens vam marcar va ser assolit fa gairebé una setmana, avui ja podem celebrar definitivament que hem aconseguit l’objectiu #RefemCanVies! 89.760 euros que ens permetran aixecar de nou Can Vies i ajudar i donar aixopluc a les persones represaliades durant l’#EfecteCanVies, així com empendre accions contra la brutalitat policial exercida durant aquella setmana.

Són molts els grups, artistes, centres socials, cooperatives, ateneus, bars, tavernes, casals, persones a títol individual… Que ens han regalat la seva solidaritat perquè poguéssiu tenir unes recompenses genials i especials, però també les 2.266 mecenes que heu aportat el vostre granet de sorra.

Gràcies a totes vosaltres hem aconseguit no només aconseguir l’objectiu marcat, sinó superar-lo fins a acabar a tocar els 90.000 euros. Amb aquests diners de més podrem somiar encara més i donar un suport més gran, però també ens permetrà cobrir les despeses de les recompenses, tant de realització (samarretes, banderoles, bosses, etc.) com d’enviament.

Primerament com que totes les recompenses inclouen el vostre nom al mur, us enviarem un formulari on ens podreu dir quin nom hi voldreu posar. Per poder acotar una mica i perquè tothom tingui el mateix espai, hem acordat acotar els noms a 15 caràcters amb espais. Esperem que ho entengueu i si hi ha molt problema, en podem parlar! 😉

Posteriorment, rebreu un altre tipus de formulari en funció de la recompensa que hagueu triat per tal de concretar-ne les condicions i si podeu anar a buscar-la a algun dels molts punts que intentarem posar a la vostra disposició per tal d’estalviar-nos tots els enviaments. Si no us és possible recollir-la, també en podrem parlar i fer l’enviament! 🙂

Només ens queda dir, de nou: MOLTES GRÀCIES per aquesta allau de solidaritat, d’empenta, d’il·lusió, d’amor i de determinació! Amb victòries com aquesta només fem que demostrar, una vegada més, que l’autogestió i el poder popular desborden els marcs i els models institucionals excloents i per a unes poques persones.

Entre totes, tot, i aquesta vegada ho hem tornat a demostrar!

LLUITAR, CREAR, PODER POPULAR!
REFEMCANVIES
89760GRÀCIES

http://www.verkami.com/projects/9257-can-vies-viu-br-unica-solucio-br-reconstruccio

[CAST] ¡89.760 GRACIAS!

A pesar de que el objetivo que nos marcamos se alcanzó hace casi una semana, ¡hoy ya podemos celebrar definitivamente que hemos conseguido el objetivo #RefemCanVies! 89.760 euros que nos permitirán levantar de nuevo Can Vies y ayudar y dar apoyo a las personas represaliadas durante el #EfecteCanVies, así como emprender acciones contra la brutalidad policial ejercida durante esa semana.

Son muchos los grupos, artistas, centros sociales, cooperativas, ateneos, bares, tabernas, centros y personas a título individual que nos han regalado su solidaridad para que pudiérais tener unas recompensas geniales y especiales, para las 2.266 mecenas que habéis aportado vuestro granito de arena.

Gracias a todas vosotras hemos logrado no sólo conseguir el objetivo marcado, sino superarlo y casi alcanzar los 90.000 euros. Con este dinero de más podremos soñar aún más y dar un apoyo más grande, pero también nos permitirá cubrir los gastos de las recompensas, tanto de realización (camisetas, banderolas, bolsas, etc.) como de envío.

Primero, como todas las recompensas incluyen vuestro nombre en el muro, os enviaremos un formulario donde nos podéis decir qué nombre queréis poner. Para poder acotar un poco y para que todos tengan el mismo espacio, hemos acordado acotar los nombres a 15 carácteres con espacios. Esperamos que lo entendáis y si hay mucho problema, ¡se puede hablar! 😉

Posteriormente, recibiréis otro tipo de formulario en función de la recompensa que hayáis elegido para concretar las condiciones y, si podéis ir a buscar a alguno de los muchos puntos que intentaremos poner a vuestra disposición para poder ahorrar en todos los envíos. Si no te es posible recogerla, también podremos hablar y enviarla. 🙂

Sólo nos queda decir, de nuevo: ¡MUCHAS GRACIAS por esta avalancha de solidaridad, de empuje, de ilusión, de amor y de determinación! Con victorias como ésta demostramos, una vez más, que la autogestión y el poder popular desbordan los marcos y los modelos institucionales excluyentes y diseñadas para unas pocas personas.

¡Entre todas, todo, y esta vez lo hemos vuelto a demostrar!

LUCHAR, CREAR, PODER POPULAR!
REFEMCANVIES
89760GRÀCIES

http://www.verkami.com/projects/9257-can-vies-viu-br-unica-solucio-br-reconstruccio

[ENG] 89,760 THANKS!

Although the goal we set was reached about a week ago, today we can definitely celebrate that we have achieved the goal to #RebuildCanVies! 89,760 euros which will allow us to rebuild Can Vies and give help and support to the detainees during the #EfecteCanVies and take action against police brutality during that week.

There are many groups, artists, squats, cooperatives, cultural centers, pubs, taverns, schools and private individuals who have given us their solidarity in order to offer you the best and the most special rewards, for those 2,266 patrons that you helped the project.

Thanks to all of you, we have achieved the objective, and we reached almost 90,000 euros. With this money we can dream over and give better support, but also allow us to cover the cost of the rewards, production cost (shirts, banners, bags, etc..) and shipping cost.

First of all, all rewards include your name on the wall, we will send you a form where you can tell us what name you want to add for the new front wall. In order to limit a bit and to give everyone the same space, we have agreed to limit names to 15 characters with spaces. We expect you will understand this decision, and if there is some problem, we can talk! 😉

After that, you will receive other form according to the reward that you have chosen, in order to specify the conditions.

We would like to THANK YOU for this avalanche of solidarity, push, enthusiasm, love and determination! We won and we showed, once again, that self-management and popular power are bigger than the exclusive institutional norms wich are designed for a few people.

We have shown, once again, that #YesWeCanVies!

FIGHT, CREATE, PEOPLE’S POWER!
REFEMCANVIES
89760GRÀCIES

http://www.verkami.com/projects/9257-can-vies-viu-br-unica-solucio-br-reconstruccio

Tagged on: , ,